Rahavoogude aruanne aitab hinnata, kas ettevõte on võimeline lisaks olemasolevatele kohustustele tulema toime ka tulevaste otsuste tulemusena tekkivate kohustustega. Rahavoogude aruanne annab infot ettevõtte finantsolukorra muutustest.

Vaatleme ettevõtte rahajäägi muutumist rahavooaruandes kolme erineva tegevuse: äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse lõikes. Rahavoogude aruande koostamisel aitame hinnata ettevõtte rahalist võimet maksta dividende ja laenude intresse.

Kuigi mikro- ja väikeettevõtel ei ole hetkel kohustust koostada rahavoogude aruannet, on vahel just see aruanne vajalik, et leida vastused küsimustele, miks ei ole ettevõttel piisavalt vabasid vahendeid või millised investeeringud on võimalikud eesootaval perioodil.

Võta meiega ühendust, koostame Sulle rahavoogude aruande, mis annab Sulle igakülgset infot ettevõtte finantsolukorra muutustest.

Võtke ühendust

Veel teenuseid