Aitame Sind äriplaanide, eelarvete koostamisel, rahavoogude juhtimisel, finantstulemuste ja äriprojektide analüüsimisel ja finantsasutustega suhtlemisel. Pakume abi ka strateegilises juhtimises, projektide juhtimisel ning nende käivitamiseks vajalike ettevõtlustoetuste taotlemisel ja tasuvusuuringute koostamisel.

Finantsvaldkond pole pusle, kus tükkide arv on täpselt loetud ja tervikpilt alati sama. Finantsjuhtimine sarananeb pigem legoga, kus luuakse klots-klotsi haaval väärtust ja mõne osa puudumine või asendamine teisega viib teinekord ootamatult heade lahendusteni.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte raamatupidaja saab hakkama igapäevaste finantstoimingute ja -ajaloo haldamisega, ent sageli pole see piisavaks sisendiks tulevikku suunatud tegevusteks ja pikaajaliste plaanide tegemiseks, mis kasvataksid ettevõtte väärtust.

Võta meiega ühendust ja aitame Sul efektiivse finantsjuhtimisega jõuda heade lahendusteni.

 

Võtke ühendust

Veel teenuseid