Raamatupidamine on ettevõtte lahutamatu osa, kuid küsimus seisneb paljuski selles, kui kandev roll peaks raamatupidamisel ettevõtte juures olema ja kui „loominguliselt“ peaks raamatupidaja rahaasju struktureerima.

Autor: Ellen Tohvri

PwC juhtivaudiitor Erki Mägi rääkis aastatagusel konverentsil loomingulisest raamatupidamisest kui natuke hallist alast, kus toimetades peab hästi teadma reegleid ja seadusi, et mitte sattuda pettuse maailma. Tema sõnul on loominguline raamatupidamine valikute tegemine järgides rangelt raamatupidamistava sõnastuse nõuandeid. „Kaval finantsist tõstab end sellest rollist välja, et raamatupidamine on äri peegeldus, vaid ta hakkab tegema äritehinguid selleks, et need kajastaksid mingit etteantud numbrit,“ rääkis Mägi. „Kohati ka alateadlik tegevus, pearaamatupidajad ei tee tihti loomingulist raamatupidamist teadlikult,“ lisas Mägi. Loe artiklit siit.

Märksa suurem teema on see, milleks need loomingulise raamatupidamise võtted bilansipäeva seisuga vajalikud on. Tegemist on katsega kas ilustada või varjata oma tegelikke majandustulemusi ja kas seda tehakse puru silmaajamise pärast omanikele või konkurentidele on omaette küsimus. Ma käsitlen seda teemat hoopis sellest vaatenurgast, et millise info põhiselt ettevõtte juhid üldsegi oma firmasid juhivad. Kahjuks peab tõdema, et ettevõtte juhtimisarvestus ja finantsarvetus on täna kui tegelased erinevatest ooperitest. Juhtimisarvestuse arendamisel ja juurutamisel peab tihtipeale lähtuma paljudest teistest ettevõtte tegevuse aspektidest kui raamatupidamistava nõuded ette näevad.

Raamatupidamine - EFTA finantsteenused

Raamatupidamine ei pea olema pusle, tarkvara abil on asjad lihtsad ja selged kogu aeg.

Kui ettevõttel on välja arendatud korralik juhtimisarvestus, mis baseerub eelkõige tegevuspõhisel arvestusel kulupõhise asemel, siis aasta lõpus esitatud tehingute struktureerimise vajadus väheneb või kaob üldse. Tänu tänapäevastele online süsteemidele on värsked aruanded pidevalt saadaval ning annavad pidevalt indikatsiooni juhtkonnale ettevõtte hetkeseseisust. See annab juhatusele omakorda hea aluse teha vajalikke ja edasiviivaid otsuseid jooksvalt, mitte kord aastas. Kui jooksvate andmete põhiselt ei ole juhatuse poolt otsuseid langetatud või on need otsused ettevõtte kasumlikkust kahandavad siis on vaja hoopis vaadata millega juhatus tegeleb, mitte peita tegevusetust tehingute struktureerimise taha.

Tahan siinkohal öelda, et viimane aeg on arendada ettevõtte vajadustest tulenev onlinejuhtimisarvestuse süsteem ettevõtte igapäevaseks juhtimiseks. Vastutus ettevõtte kasumlikkuse osas peab olema valdkonna juhtide ja ettevõtte juhtide mitte raamatupidaja käes. Finants- ja maksuaruanded saab genereerida juba majandustarkvara põhiselt ning info edastamine on võimalik muuta sama lihtsaks ja rutiinseks kui kirja saatmine. Finantsarvetust saab tänapäevaste majandustarkvarade abil teha lihtsalt ja süsteemselt. Soovitan nendega tutvuda, et ettevõtet tulemuslikumalt juhtida.

Pakun omaltpoolt välja, et loominguline raamatupidamine võiks kujuneda igapäevaseks tegevuseks, mis käib käsikäes ettevõtte juhtimisega ning raamatupidamine, mis on äritegevuse peegeldus, on juba koheselt kujundatud loomingulist raamatupidamist silmas pidades.


Võtke ühendust

Veel teenuseid