Eesti Finantsteenuste Agentuur
on Sinu strateegiline partner
finantsjuhtimise alal

Süstematiseerime Sinu ettevõtte andmed ja aitame teha edasiviivaid otsuseid

avaleht

 • Ettevõtjana

 • ... tahad sa igal hetkel teada, kuidas sul tegelikult läheb. Soovid mõista, millest su ettevõtte numbrid räägivad. Selle alusel teed otsuseid – kuidas edasi liikuda, kuidas olla homme parem kui täna.

Teenused ettevõtjale

 • Avaliku sektori esindajana

 • ... oled riigi rahade planeerimisel vastutustundlik – soovid olla kindel, et raha kasutamist planeeritakse mõistlikult. Oled avatud infot jagama ja tegutsed viisil, et asjad oleksid kõigile arusaadavad.


Teenused avalikule sektorile

Me teame, mida on vaja selleks teha, et sinu jaoks tähtis
andmehulk muutuks sisukaks informatsiooniks.

Appi tulevad virtuaalne finantsjuht (VFJ) ja virtuaalne eelarverakendus (VeeRa). Pane nad enda jaoks tööle, siis hakkavad sulle tähtsad numbrid kõnelema ja pilte joonistama. Kõike ei pea ise välja nuputama! Meiega koos on võimalik dokumenditööd ja aruandlust sedavõrd lihtsustada, et sinu inimesed saaksid tegeleda sisuga – sellega, mis elu ja ettevõtmisi tõeliselt edasi viib. EFTA meeskond on pühendunud ja põhjalik. Me armastame suuri süsteeme ja oma tööd.

Blogis: Raamatupidamise sise-eeskirjad - kellele ja milleks?

Raamatupidamise seadus § 11 kirjutab, et raamatupidamiskohustuslane (va mikroettevõtja) on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja. On laialt levinud suhtumine, et raamatupidamise sise-eeskirja koostamine on ainult üks järjekordne seadusest tulenev tüütu kohustus, kuid kas see ikka on nii?

Raamatupidamise sise-eeskirjal on siiski märksa suurem roll, seda muidugi juhul kui eeskiri on koostatud läbimõeldult. Kindlasti pole kasu kellelegi kui eeskiri sisaldab kopeeritud teksti seadusandlusest või teistest õigusaktidest. Raamatupidamise sise-eeskiri peab olema igal raamatupidamiskohustuslasel individuaalne, kajastama ainult talle omaseid valdkondi.

Kasu ettevõtjale

Kõige suurema kasu saavad ajakohasest ning piisavalt detailsest raamatupidamise sise-eeskirjast raamatupidamisekohustuslased ise, eelkõige ettevõtte juhatus. Selleks, et tagada raamatupidamise arvestuse järjepidevus ning majandustulemuste võrreldavus, ongi vaja korrektselt koostatud eeskirja. Kindlasti tekivad sellised küsimused päevakorda raamatupidajate vahetumisel. Korrektsele eeskirjale tuginedes saab juhatus olla kindel, et raamatupidamine toimib nende arusaama ja juhiste järgi. Lisaks eelnevale aitab sise-eeskirja koostamine juhatusel analüüsida ettevõtte tegevuse kõiki valdkondi ning leida parimad väljundid tervikliku ülevaate saamiseks ettevõtte tegevuse tulemlikkusest.

Kasu personalile

Ettevõtte raamatupidajad vajavad raamatupidamise sise-eeskirja selleks, et korraldada raamatupidamisarvestust juhatuse soovidele tuginedes,  järgides seejuures seadusandlust. Raamatupidaja saab heast eeskirjast informatsiooni selle kohta, milliseid aruandeid juhatus või kontsern temalt ootab ning kui sageli, kes mille eest vastutab ning milliseid arvestusmeetodeid kasutada.

Raamatupidamise sise-eeskirjast saavad oma igapäevatöös kasu ka teised ettevõtte töötajad: müügiosakonna juhataja- müügiarvete väljastamisel/sisestamisel; personalijuht- palga dokumentide/töötunnitabeli esitamisel; ostujuht- kulude viseerimisel jne.

Kolmandad osapooled

Tihti soovivad raamatupidamise sise-eeskirjaga tutvuda inimesed väljastpoolt ettevõtet nagu näiteks audiitorid, maksuametnikud, revidendid. Sise-eeskirja lugemine on kõige kiirem viis saada ülevaadet ettevõtte raamatupidamise arvestuse põhimõtetest, spetsiifikast. Teades tagapõhja, saab anda raamatupidamise korraldamisele kõige õigema hinnangu.

Seega pole korrektse sise-eeskirja olemasolu mitte ainult ettevõtte kohustus, vaid ka vajadus. Kasu saavaid pooli on mitmeid, lõppkokkuvõttes on  sise-eeskirja olemasolu vajalik eelkõige just juhtkonna huve silmas pidades. Kui Sinu ettevõttel veel ei ole adekvaatset raamatupidamise sise-eeskirja või vajab see kaasajastamist, siis võta meiega ühendust ja üheskoos koostame just Sinu ettevõtte spetsiifikat arvestava raamatupidamise sise-eeskirja.

Koostas: EFTA Accounting OÜ

Sa saad ta endale palgata ja ta teeb ära mitme inimese töö. Sina saad öelda, millistest süsteemidest pärit andmeid peab VFJ analüüsima. Virtuaalne finantsjuht ütleb sulle, milline tähendus on ühe või teise andmehulga taga. Ta teeb seda aruannete, tabelite ja graafikute abil, mis on visuaalselt kõnekad ning reaalajas kättesaadavad. Ettevõtte juhina tead, milline mõju on numbritel. Need aitavad sul otsuseid teha. VFJ töö tulemus loob asendamatu ja ühtse andmepanga ka teistele võtmetöötajatele – müügijuhile, tootmisjuhile, turundusjuhile, projektijuhile. Nii on ettevõtte juhtkonnal lihtsam ühte sammu käia.

Loe lähemalt

VeeRa on sulle ideaalne kaaslane, kui töötad kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses. VeeRa muudab su töö eelarvega kordades mugavamaks ja inimlikumaks. Selle kasutamiseks ei pea olema finantsspetsialist või exceli-guru. VeeRa sobib hästi ka kohaliku omavalitsuse allüksusele – lasteaiale, koolile, kultuuriasutusele. VeeRaga koos tuleb kohalike omavalitsuste ellu uus aeg. Tegevuste planeerimine muutub lihtsaks ja mõnusaks. Nii on parem ka selgitusi jagada ja teavitustööd teha. Lisaks võib VeeRast saada haldusreformi kontekstis väga oluline tegija, kuna ta muudab ühinevate valdade eelarved võrreldavaks.

Loe lähemalt

  Äris on alati üllatusi ja olukordi, mida ise ei oska ette näha ning ega igale poole ei jõuagi oma nina pista. Mulle meeldib, et EFTA erinevad eksperdid on mulle toeks ja nõuandjateks nii raamatupidamise, ärianalüüsi kui finantsjuhtimise alal. Kaks pead on ikka kaks pead – hüva nõu kulub alati marjaks ära. Ma tunnen nagu oleksime ühe asja eest väljas.

  Anu Hellenurme,
  Anu Ait OÜ

  On suur vahe, kas eelarve koostatakse finantsjuhi kabinetis suulise info põhjal või sisestab iga üksuse juht oma kulunumbrid ise ja kommenteerib neid. Meie vald ostab nii raamatupidamise kui finantsjuhtimise teenust sisse. Koostöö EFTAga on inspireeriv ja ilma VeeRata ei kujuta varsti enam elu ettegi. Oleme üheskoos loonud täiesti uue toimiva mudeli, kuidas kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimist korraldada.

  Priit Pramann,
  Puhja vallavanem

  VFJ tähendab meie jaoks süsteemsust, adekvaatse info olemasolu ja õigeid juhtimisotsuseid. Suurte andmemahtude juures kulutasime andmete töötlemisele varem tunde ja isegi päevi. Tänu virtuaalsele finantsjuhile saame täna keskenduda sisulisele analüüsile. Lisaks on see suurepärane sisekontrolli abivahend.

  Mirje Trumsi,
  Plus Plus Capital AS

 • EFTA ehk eelkäija oli raamatupidamisbüroo ASSETS RMP

 • Asutati audiitorbüroo E-Audit.

 • Asutati Eesti Finantsteenuste Agentuur, mille alla koondati ettevõtet ASSETS RMP ja ADEX Accounting raamatupidamis ja finantsnõustamisalane tegevus.

 • EFTA alustas esimesena eestis finatsteenuste pakkumist avaliku sektori asutustele keskendudes KOV-ide finantsasjade korraldamisele.

 • EFTA Tallinna äritegevus müüdi. Ettevõtte jätkab heal tasemel finantsteenuste pakkumist keskusega Tartus.

 • Tulime turule esimese KOV-idele mõeldud eelarvestamise töövahendiga VeeRA.

   

Võtke ühendust

Veel teenuseid